Thành tựu của Giám đốc và Công Ty Ô tô Trường Thành

Font size
Yahoo Bản in

THÀNH TỰU CỦA CÔNG TY

Từ khi thành lập tới nay, Công ty nhận được nhiều bằng khen, chứng nhận của Thành Phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh về các mặt:
-   Hoàn thành nghĩa vụ thuế hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2007 do bộtrưởng bộ tài chính Vũ Văn Ninh ký ngày 15/09/2008 (Xem tại 
Đây).
-   Thực hiện tốt chính sách thuế năm 2008 do cục trưởng tổng cục thuế tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Khắc Khang ký ngày 01/07/2009 (Xem tại Đây).
-   Thực hiện tốt chính sách thuế năm 2009 do cục trưởng tổng cục thuế tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Khắc Khang ký ngày 20/07/2010 (Xem tại 
Đây).
-   Thực hiện tốt chính sách thuế năm 2010 do Tổng cục trưởng tổng cục thuế Bùi Văn Nam ký ngày 26/05/2011 (Xem tại
 Đây).
-   Đạt danh hiệu “Doanh nghiệp Việt Nam vàng” năm 2008 của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam do ông Cao Sỹ Kiêm ký ngày 14/07/2009 (Xem tại
 Đây).


THÀNH TỰU CỦA GIÁM ĐỐC
Từ khi thành lập tới nay, Công ty nhận được nhiều bằng khen, chứng nhận của Thành Phố Hà Nội, Tỉnh Bắc Ninh về các mặt:
-   Phong trào thi đua yêu nước, chăm sóc đời sống công nhân viên.
-   Hoàn thành nghĩa vụ thuế và Bảo hiểm xã hội.-   Đóng góp xây dựng phát triển kinh tế xã hội nhiều tỉnh.
-   Thành tích xuất sắc về công tác dân vận, thể dục thể thao, đơn vị văn hóa, người tốt việc tốt.
-    Đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
* 2006: Chứng nhận Hội viên Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Bắc Ninh (Xem tại
Đây). * 2009: Bằng khen của Ủy ban Trung Ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh năm 2009 (Xem tại Đây).